Skip to content
Start
Odwrócona osmoza
Uzdatnianie wody to również demineralizacja wody, gdzie coraz większe uznanie zdobywa odwrócona osmoza. Odwrócona osmoza wykorzystuje do oddzielenia wody od cząstek zanieczyszczeń, specjalnego rodzaju membrany osmotyczne. Przy odsalaniu systemy odwróconej osmozy wykorzystują różnicę ciśnień oraz stężeń przed i za membraną. W ten sposób filtry odwróconej osmozy dają dwa strumienie wody: woda czysta (permeat) oraz koncentrat - stężone zanieczyszczenia.

Sprawdź nas!

Firma PROEKOJP od lat specjalizuje się w najbardziej wymagających systemach uzdatniania wody. Z powodzeniem stosujemy także zaawansowane filtry odwróconej osmozy do uzdatniania wody.

Odwiedź naszą firmową stronę: Proekojp.pl


Odwrócona osmoza RO (ang. Reverse Osmosis) to technologia, w której wydajność, zależna jest od zadanego ciśnienia a także od temperatury wody. Im wyższa temperatura (maksymalna temperatura powyżej której następuje zniszczenie membrany to 45 °C, natomiast optymalna temperatura pracy to 25 °C), przepływ wody przez filtry odwróconej osmozy jest większy. Systemy odwróconej osmozy to urządzenia gdzie uzyskiwany stosunek wody zdemineralizowanej do koncentratu kształtuje się w zakresie 50-80 %. Natomiast skuteczność odsalania, gdzie stosujemy filtry odwróconej osmozy sięga 99,9%. Uzdatnianie wody gdzie jest zastosowana odwrócona osmoza jest jedną z najskuteczniejszych obecnie stosowanych technologii zwanych demineralizacją wody.

Odwrócona osmoza

Filtry odwróconej osmozy jak również systemy odwróconej osmozy oraz demineralizacja wody używane są w bardzo szerokim spektrum zastosowań, od niewielkich domowych instalacji wykorzystujących ciśnienie wodociągowe, do dużych przemysłowych instalacji z odpowiednim układem pompowym i wieloma modułami membranowymi. Odwrócona osmoza sprawdza się zwłaszcza, kiedy wymagana jest ciągła dostawa wody zdemineralizowanej, a także tam gdzie kłopotliwe bądź niemożliwe jest stosowanie chemii do regeneracji urządzeń, gdzie jest zastosowana demineralizacja wody w technologiach jonitowych. Największą sprawność pracy odwrócona osmoza, w której zastosowano systemy odwróconej osmozy RO uzyskują przy ciągłej, bądź rzadko przerywanej pracy. Z tego powodu filtry odwróconej osmozy najczęściej produkują wodę zdemineralizowaną do zbiorników magazynujących. Dłuższe przestoje, gdzie zastosowana jest demineralizacja wody powodują rozwój bakterii i glonów co w konsekwencji może stać się przyczyną uszkodzenia membran osmotycznych.

Filtry odwróconej osmozy

Uzdatnianie wody, gdzie zastosowano filtry odwróconej osmozy znajdują zastosowanie między innymi w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym, elektronicznym itp. Uzdatnianie wody gdzie wykorzystujemy systemy odwróconej osmozy wykorzystywane jest również w galwanotechnice, zarówno jako demineralizacja wody do kąpieli jak i przy oczyszczaniu ścieków po procesach odtłuszczania i trawienia.

Woda podawana na filtry odwróconej osmozy wymaga wstępnego uzdatnienia. W przypadku wody wodociągowej wymagane jest usunięcie cząstek stałych i zawiesin (filtracja mechaniczna), zmiękczenie wody oraz usunięcie chloru (filtracja na węglach aktywnych). Dla wody z własnych ujęć może zachodzić również konieczność odżelaziania i odmanganiania przed podaniem wody na systemy odwróconej osmozy. Brak filtracji wstępnej skutkuje znacznym obniżeniem żywotności membran oraz obniżeniem jakości i wydajności uzyskiwanej wody zdemineralizowanej.

Systemy odwróconej osmozy

Systemy odwróconej osmozy produkowane przez firmę PROEKO, charakteryzują się wysoką trwałością wykonania. Wyposażone są w system automatycznego płukania membran oraz oprzyrządowanie do pomiaru przepływu, ciśnienia i jakości wody. Konstrukcja urządzeń RO pozwala ponadto na rozszerzanie układu o kolejne moduły membranowe. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie wydajności bez konieczności wymiany całego urządzenia. Zapraszamy do KONTAKTU >>